FacebookTwitter
English English
Postanite boter Donirajte v sklad Predlagajte varovanca

Humanitarne organizacije opozarjamo na pomen Å¡olskih kosil

24.10.2016

Društvo Petka za nasmeh, Slovenska fundacija za UNICEF in ZPM Ljubljana Moste-Polje s projektom Botrstvo v Sloveniji so ob podpori Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije in Zveze društev pedagoških delavcev na poslanske skupine, predsednika RS in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovilo odprto pismo, v katerem opozarja na pomen dostopa do šolskih kosil za otroke iz socialno ogroženih družin. 

Odprto pismo je bilo poslano z namenom, da poslance ob odločanju o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, opozorimo na nujne sistemske spremembe, s katerimi bodo otroci iz socialno ogroženih družin upravičeni vsaj do toplega obroka v šoli. Trenutna zakonodaja namreč brezplačen topli obrok zagotavlja le otrokom družin iz prvega dohodkovnega razreda, ne pa tudi tistim iz drugega in tretjega, ki pa so prav tako pod pragom revšÄine. Odgovorne opozarjamo na prikrajšanost otrok, saj imajo družine iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda še vedno bistveno prenizke prihodke tudi za delno plačilo subvencije. 

Organizacije predlagamo, da se v sistem popolnoma brezplačnega toplega šolskega obroka vključi otroke iz vseh treh dohodkovnih razredov, ki spadajo v socialno ogroženo skupino. 

Opozarjamo, da je dostop do toplega obroka za otroke še posebej pomemben:

Odgovorne smo opozorili tudi na neosnovanost najpogosteje izpostavljenih razlogov za nasprotovanje spremembi zakonodaje, ki so jih izpostavili posamezni poslanci ali vlada:

Dostop do kosila ne sme biti odvisen od dobre volje posameznikov na šoli oziroma širše (ravnateljev, šolskih skladov ali humanitarnih organizacij), temveč mora biti urejen sistemsko s ciljem zagotavljanja enakih možnosti vseh otrok. 

Humanitarne organizacije poslanke in poslance pozivamo, da v najkrajšem možnem času omogočijo dostop do brezplačnih kosil vsem otrokom iz socialno ogroženih družin in s tem pomembno prispevajo k zmanjševanju stisk najranljivejših.