FacebookTwitter
English English
Postanite boter Donirajte v sklad Predlagajte varovanca

Predlagajte varovanca

Spoštovane strokovne delavke in delavci, starši ter skrbniki otrok in mladostnikov!

Otroke in mladostnike lahko za vključitev v projekt predlagate z izpolnitvijo aktualnega predloga na spodnji povezavi:

Predlog za vključitev varovancev.  (za vsakega otroka ali mladostnika je potrebno izpolniti svoj predlog)

Pomembne informacije:

Otroka ali mladostnika (v nadaljevanju otroka) za vključitev v projekt lahko predlaga strokovna služba, ki deluje na območju kraja bivanja otroka in njegove družine oziroma na območju vzgojno-izobraževalnega ali varstvenega zavoda, v katerega je otrok vključen, in podrobneje pozna razmere, v katerih živijo otrok in njegova družina, ali je s temi razmerami dobro seznanjena.

Pobudo za vključitev načeloma poda strokovna služba oziroma predlagatelj ob zaznavi finančne in materialne stiske družine. Starši in skrbniki lahko tudi prosijo strokovne službe, da njihovega otroka predlagajo za vključitev v projekt, a jim strokovna služba ni dolžna izpolniti predloga, v kolikor ni seznanjena z njihovimi razmerami . Starše in skrbnike zato pozivamo, da se za izpolnjevanje predloga obrnejo na tiste strokovne službe, s katerimi že sodelujejo. V primeru, da nobena strokovna služba ni seznanjena z razmerami družine, svetujemo, da se obrnete na pristojni center za socialno delo, kjer vam lahko pomagajo skladno s pooblastili ali nas pokličete na telefonsko številko 0820 52 693.

POZOR: Vsakemu predlogu je obvezno priložiti fotokopijo odločbe o otroškem dodatku in denarni socialni pomoči, v kolikor jo družina prejema, ali drugem družinskem prejemku oziroma dokument, ki dokazuje finančno stanje družine, v kolikor starši oziroma skrbniki ne prejemajo otroškega dodatka. Predlagatelje vljudno prosimo, da starše ob izpolnjevanju predlogov na to opozorijo. V kolikor so na predlogu navedena tudi druga stanja otroka ali družine, jih je potrebno izkazati tudi s priloženo ustrezno dokumentacijo (primer: zdravniški izvid, odločba o usmeritvi otroka).

Varovanci so lahko otroci v starosti od 3. do 18. leta in izjemoma tudi starejši, če imajo dolgotrajne zdravstvene ali razvojne težave in so vključeni v izobraževalni proces.

Predlog za vključitev otrok in mladostnikov izpolnijo strokovni delavci skupaj s starši oziroma skrbniki otrok. Predlog mora biti potrjen s strani strokovne osebe.